Zgorevalna komora

Zgorevalna komora

Elementi zgorevalne komore, vključno z oblogami, ognjevzdržnimi materiali, deflektorji, izolacijskimi ploščami, rešetkami.