Pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja

Ti splošni pogoji in določila veljajo za vse ponubde, ki jih Trgovec s pogodbo na daljavo sklene s Potrošnikom.

Splošni pogoji so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potorošnikov, Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Zakonom o elektronskih komunikacijah.

Pred nadaljevanjem spletnega nakupovanja je priporočljivo, da preberete te splošne pogoje.

Definicije

Potrošnik: je fizična oseba, ki pridobiva ali uporablja blago in storitve za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti.

Pogodba na daljavo: je pogodba, sklenjena med Trgovcem in Potrošnikom na podlagi organizirane prodaje na daljavo ali sistema opravljanja storitev brez istočasne fizične prisotnosti pogodbenih strank, ki ga vodi podjetje, ki za namen sklenitve uporablja izključno enega ali več sredstev za komuniciranje na daljavo vse do takrat in vključno s trenutkom, ko je pogodba sklenjena.

Dan: koledarski dan.