Zakaj uporabljamo termostat? 26. 10. 2023 18:18:58 Univectra d.o.o. AmbiComfort

Zakaj uporabljamo termostat?

Nastavitev temperature na optimalen način

Zakaj uporabljamo termostat?

Termostat je naprava, ki zazna temperaturo sistema, ter na njeni podlagi prilagaja in uravnava ogrevalni ali hladilni sistem.

Uporaba termostata v sodobnem gospodinjstvu izjemnega pomena, namreč morate vedeti, da povprečno slovensko gospodinjstvo porabi okoli 70% energije za ogrevanje prostorov, 11% za ogrevanje sanitarne vode, 10% za razsvetljavo ter 6% za kuhanje. Iz tega je razvidno, da je iz največjega deleža porabe mogoče ustvariti največ prihrankov. Energijo za ogrevanje ter pripravo tople sanitarne vode, je torej nujno uporabljati racionalno ter ekonomično.

Sobni termostati delujejo na osnovi merjenja sobne temperature. Na podlagi merjenja odstopanj od sobne temperature, vklopi ali izklopi centralni sistem ogrevanja. Elektronski sobni termostati imajo običajno vgrajeno tedensko programsko uro, nastaviti pa je mogoče vsaj dva nivoja sobne temperature. Tovrsten način delovanja nam omogoča, da njihovo delovanje prilagodimo našemu življenjskemu stilu.

Priporoča se uporaba termostatov v etažnih stanovanjih ali manjših hišah. V večjih objektih je zagotovo priporočljiva tudi uporaba regulatorja, ki deluje v odvisnosti od zunanje temperature. Sobni termostati so pri večjih objektih uporabni za dodatno, fino ter natančno reguliranje posameznih prostorov.

Regulatorji ogrevalnega sistema, ki delujejo na podlagi zunanje temperature, v vsakem trenutku v grelna telesa dovajajo le toliko toplote, kot je objekt potrebuje za nadomeščanje toplotnih izgub. Tako vzdržujejo enakomerno sobno temperaturo. Takšne vrste termostat ima veliko prednosti pred drugimi vrstami. Uporabiti ga je priporočljivo v vseh ogrevalnih sistemih z radiatorskim, talnim ali konvektorskim ogrevanjem. Kot že omenjeno, je edina pomanjkljivost takšnega termostata, da ne omogoča regulacije temperature posameznih prostorov. V ta namen je dobro namestiti sobne regulatorje ter radiatorske ventile.

Share this post
Ključne besede
Arhiv