Zagon ogrevalnih naprav

Pregled izvedbe, nastavitve in napotki za pravilno uporabo

Prvi zagon ogrevalne naprave je pomemben zato, ker pooblaščeni serviser preveri ali so bili vsi pogoji namestitve pravilno upoštevani v skladu z določili proizvajalca.

V kolikor pooblaščeni operater ugotovi nepravilnosti jih zabeleži in zahteva odpravo le-teh.

Ogrevalne naprave so izdelki, ki jih je potrebno pred uporabo vgraditi. Proizvajalci zaupajo samo operaterjem, ki jih je pooblastil.

Odsvetujemo uporabo grelnih naprav brez opravljenega prvega zagona. 

Impressive

Prvi zagon zajema preverjanje pravilne namestitve ogrevalne naprave, pregled operativnih parametrov in prilagajanje sistema na obstoječo inštalacijo, poučitev uporabnika glede pravilne uporabe in vzdrževanja.