Standardna montaža

Kaj vključuje, kaj se zaračunava in kako se obračunava DDV

Standardna montaža opreme

Nekatere naprave kot so na primer peči, klime, toplotne črpalke in rekuperatorji morajo biti pred uporabo nameščene ali vgrajene v objekt.

Profesionalna in strokovna montaža je predpogoj pravilnega delovanja naprave in posledično vašega zadovoljstva.

Kjer smatramo, da je montaža pomembna za vaše zadovoljstvo, punujamo artikel že v kompletu s standardno montažo.

Ob samem nakupu, brez ogleda, ni možno pravilno oceniti strošek montaže, zato smo uvedli "standardno montažo", ki zajema dostavo, vnos, priklop na zaključen priključek v neposredni bljižini brez dodatnega materiala.

Morebitne dodatne predelave, dodatni material in čas se zaračunava po dejanskem stanju.

Impressive

Obračun DDV-ja pri prodaji z montažo

Ob nabavi peči, klime, toplotne črpalke ali druge za to upravične opreme, ki vključuje montažo, se lahko fizičnim strankam obračuna DDV po 9,5%, če bivalna povrišina v večstanovanjski stavbi ne presega 120 m2, bivalna površina v enostanovanjski stavbi pa ne presega 250 m2. V primeru večjih bivalnih površin ali če gre za pravne osebe se zaračuna DDV po 22%.

Cene navedene na straneh EmoNova, ki zajemajo montažo, imajo vračunan DDV 9,5%. V kolikor kupec ni za to upravičen, bo cena preračunana z ustrezno davčno stopnjo.

Standardna montaža peči na drva

Paket storitev za profesionalno montažo kaminskih peči, štedilnikov in kaminov na drva, ki vključuje namestitev in priklop na že obstoječi dimnik, do največ 120 minut dela, dodaten čas se zaračunava 55 eur/ura + ddv, poučevanje kupca o pravilni uporabi in vzdrževanju.


Ne vključuje dimne cevi za povezavo na dimnik, izvrtine in preboje, zidarska dela in predelave.

Zahtevni vnosi in posebnosti so predmet dogovora z izvajalcem.                 

Standardna montaža vodne peči na drva

Paket storitev za profesionalno montažo vodnih kaminskih peči, termo štedilnikov in vodnih kaminov na drva, ki vključuje namestitev in priklop na že obstoječi dimnik, priklop na vodne priključke oddaljene največ 80 cm, do največ 300 minut dela, dodaten čas se zaračunava 55 eur/ura + ddv, zagon in pregled delovanja, poučevanje kupca o pravilni uporabi in vzdrževanju.

Ne vključuje dimne cevi za povezavo na dimnik, izvrtine in preboje, zidarska dela in predelave, instalacijski material.

Zahtevni vnosi in posebnosti so predmet dogovora z izvajalcem.

Standardna montaža kotla na drva

Paket storitev za profesionalno montažo kotlov na drva, ki vključuje namestitev in priklop na že obstoječi dimnik, priklop na vodne priključke oddaljene največ 80 cm, do največ 360 minut dela, dodaten čas se zaračunava 55 eur/ura + ddv, zagon in pregled delovanja, poučevanje kupca o pravilni uporabi in vzdrževanju.

Ne vključuje dimne cevi za povezavo na dimnik, izvrtine in preboje, zidarska dela in predelave, instalacijski material.

Zahtevni vnosi in posebnosti so predmet dogovora z izvajalcem.

Standardna montaža peči na pelete

Paket storitev za profesionalno montažo kaminskih peči, štedilnikov in kaminov na pelete, ki vključuje namestitev in priklop na že obstoječi dimnik, do največ 180 minut dela, dodaten čas se zaračunava 55 eur/ura + ddv, zagon, regulacija obratovalnih parametrov in pregled delovanja, poučevanje kupca o pravilni uporabi in vzdrževanju.

Ne vključuje dimne cevi za povezavo na dimnik, izvrtine in preboje, zidarska dela in predelave, instalacijski material.

Zahtevni vnosi in posebnosti so predmet dogovora z izvajalcem.


Standardna montaža vodne peči na pelete

Paket storitev za profesionalno montažo vodnih kaminskih peči in termo kaminov na pelete, ki vključuje namestitev in priklop na že obstoječi dimnik, priklop na vodne priključke oddaljene največ 80 cm, do največ 300 minut dela, dodaten čas se zaračunava 55 eur/ura + ddv, zagon, regulacija obratovalnih parametrov in pregled delovanja, poučevanje kupca o pravilni uporabi in vzdrževanju.

Ne vključuje dimne cevi za povezavo na dimnik, izvrtine in preboje, zidarska dela in predelave, instalacijski material.

Zahtevni vnosi in posebnosti so predmet dogovora z izvajalcem.

Standardna montaža kotla na pelete

Paket storitev za profesionalno montažo vodnih kaminskih peči in termo kaminov na pelete, ki vključuje namestitev in priklop na že obstoječi dimnik, priklop na vodne priključke oddaljene največ 80 cm, do največ 360 minut dela, dodaten čas se zaračunava 55 eur/ura + ddv, zagon, regulacija obratovalnih parametrov in pregled delovanja,poučevanje kupca o pravilni uporabi in vzdrževanju.

Ne vključuje dimne cevi za povezavo na dimnik, izvrtine in preboje, zidarska dela in predelave, instalacijski material.

Zahtevni vnosi in posebnosti so predmet dogovora z izvajalcem.

Standardna montaža enojne klime

Paket storitev za profesionalno montažo enojnih klima naprav, ki vključuje preboj-prevrtanje do 40 cm debelega zidu, do 5 m povezave med notranjo in zunanjo enoto s predizoliranimi bakrenimi cevmi, električno kabelsko povezavo med enotama, priklop na obstoječo električno napeljavo v bližini klima naprave, montažo notranje in zunanje enote do višine 1,5m od tal, nadometno montažo inštalacij v okrasni, zaobljeni PVC kanal, nosilce zunanje enote, odvod kondenzne vode iz notranje in zunanje enote na osnovi prostega padca, v žleb ali odtok vnotranjosti vakumiranje sistema, tehnični zagon, poskusno delovanje in svetovanje o pravilni uporabi.


Standardna montaža toplotne črpalke monoblok

Profesionalna montaža toplotne črpalke v izvedbi monoblok, ki zajema 1 x preboj zidu do debeline 40 cm, priklop vodenega dela ogrevanja na zunanjo enoto do 3 m, elektro priključek oddaljen do 4 m, postavitev zunanje enote na predpripravljen podstavek, tehnični zagon, poskusno delovanje in svetovanje o pravilni uporabi, do največ 360 minut dela, dodaten čas se zračunava 60 eur/ura + ddv.

Ne vključuje zidarska dela in predelave, instalacijski material.

Standardna montaža toplotne črpalke split

Profesionalna montaža toplotne črpalke v izvedbi monoblok, ki zajema 1 x preboj zidu do debeline 40 cm, priklop plinskega dela do 3 m, priklop vodenega dela ogrevanja na sistem oddaljen do 80 cm, elektro priključek oddaljen do 4 m, postavitev zunanje enote na predpripravljen podstavek, tehnični zagon, poskusno delovanje in svetovanje o pravilni uporabi, do največ 360 minut dela, dodaten čas se zračunava 60 eur/ura + ddv.

Ne vključuje zidarska dela in predelave, instalacijski material.