AmbiComfort Prvi Vžig

Pregled izvedbe, nastavitve in napotki za pravilno uporabo

Prvi zagon ogrevalne naprave je pomemben zato, ker pooblaščeni serviser preveri ali so bili vsi pogoji namestitve pravilno upoštevani v skladu z določili proizvajalca.

V kolikor pooblaščeni operater ugotovi nepravilnosti jih zabeleži in zahteva odpravo le-teh.

Ogrevalne naprave so izdelki, ki jih je potrebno pred uporabo vgraditi. Proizvajalci zaupajo samo operaterjem, ki so jih pooblastili.

Odsvetujemo uporabo grelnih naprav brez opravljenega prvega zagona. 

Impressive

Prvi zagon zajema preverjanje pravilne namestitve ogrevalne naprave, pregled operativnih parametrov in prilagajanje sistema na obstoječo inštalacijo, poučitev uporabnika glede pravilne uporabe in vzdrževanja. 

AmbiComfort Prvi Vžig je možno naročiti samo v trgovinah in razstavnih salonih AmbiComfort Point ob nakupu določene ogrevalne ali hladilne naprave.

AmbiComfort Prvi Vžig Kamin

Profesionalen prvi zagon zračnega kamina na biomaso, ki zajema pregled operativnih parametrov in pravilnost namestitve, nastavitev in prilaganje parametrov delovanja na obstoječe potrebe, poučitev uporabnika glede pravilne uporabe in vzdrževanja, do največ 60 minut dela, dodaten čas se zaračunava.

Peleti morajo ustrezati zahtevam proizvajalca.

AmbiComfort Prvi Vžig Hidro

Profesionalen prvi zagon vodne peči ali kotla na biomaso, ki zajema pregled operativnih parametrov in pravilnost namestitve, nastavitev in prilaganje parametrov delovanja na obstoječo instalacijo, poučitev uporabnika glede pravilne uporabe in vzdrževanja, do največ 120 minut dela, dodaten čas se zaračunava.

Vodni ogrevalni tokokrog ni predmet zagona.

AmbiComfort Prvi Vžig Toplotna

Profesionalen prvi zagon toplotne črpalke, ki zajema pregled operativnih parametrov in pravilnost namestitve, nastavitev in prilaganje parametrov delovanja na obstoječo instalacijo, poučitev uporabnika glede pravilne uporabe in vzdrževanja, do največ 120 minut dela, dodaten čas se zaračunava.

Vodni ogrevalni tokokrog ni predmet zagona.

AmbiComfort Izhod na teren

Vračanje na kraj dostave ali namestitve zaradi neustreznih pogojev, za katere je odgovorna stranka, zaradi nenapovedane odstotnosti stranke, oziroma delo ni bilo možno dokončati zaradi okoliščin vezanih na stranko se zaračunava.