AmbiComfort Brezskrbna Montaža

Pravilno nameščena naprava je osnova za pravilno delovanje

Ogrevalna ali hladilna naprava nameščena na pravilen in strokovni način je pogoj za učinkovito, varno in ekonomično delovanje.

Ob montaži je potreba upoštevati tehnične potrebe peči ali klimatske naprave, varnost, enostavno vzdrževanje in zakonske predpise, zato odsvetujemo nestrokovno izvedbo.

Pred montažo peči ali kotla je potrebno urediti dimnik in morebitno vodno inštalacijo, če gre za centralno ogrevanje.

Monterji poskrbijo za dodatni inštalacijski material, kot so dimniki in ostali priključki.

Impressive
AmbiComfort Brezskrbno Montažo je možno naročiti samo v trgovinah in razstavnih salonih AmbiComfort Point ob nakupu določene ogrevalne ali hladilne naprave.

AmbiComfort Brezskrbna Montaža Kamin Drva

Paket storitev za profesionalno montažo kaminskih peči, štedilnikov in kaminov na drva, ki vključuje dostavo na dom kupca, vnos, namestitev in priklop na že obstoječi dimnik, do največ 120 minut dela, dodaten čas se zaračunava, poučevanje kupca o pravilni uporabi in vzdrževanju.

Ne vključuje dimne cevi za povezavo na dimnik, izvrtine in preboje, zidarska dela in predelave.

Zahtevni vnosi in posebnosti so predmet dogovora z izvajalcem.

AmbiComfort Brezskrbna Montaža Kamin Drva Top

Paket storitev za profesionalno montažo specialnih kaminskih peči in kaminov na drva, ki vključuje dostavo na dom kupca, vnos, namestitev in priklop na že obstoječi dimnik, do največ 180 minut dela, dodaten čas se zaračunava, poučevanje kupca o pravilni uporabi in vzdrževanju.

Ne vključuje dimne cevi za povezavo na dimnik, izvrtine in preboje, zidarska dela in predelave.

Zahtevni vnosi in posebnosti so predmet dogovora z izvajalcem.

AmbiComfort Brezskrbna Montaža Termo Kamin Drva

Paket storitev za profesionalno montažo vodnih kaminskih peči, termo štedilnikov in vodnih kaminov na drva, ki vključuje dostavo na dom kupca, vnos, namestitev in priklop na že obstoječi dimnik, priklop na vodne priključke oddaljene največ 80 cm, do največ 300 minut dela, dodaten čas se zaračunava, zagon in pregled delovanja, poučevanje kupca o pravilni uporabi in vzdrževanju.

Ne vključuje dimne cevi za povezavo na dimnik, izvrtine in preboje, zidarska dela in predelave.

Zahtevni vnosi in posebnosti so predmet dogovora z izvajalcem.

AmbiComfort Brezskrbna Montaža Kotel Drva

Paket storitev za profesionalno montažo vodnih kaminskih peči, termo štedilnikov in vodnih kaminov na drva, ki vključuje dostavo, vnos, namestitev in priklop na že obstoječi dimnik, priklop na vodne priključke oddaljene največ 80 cm, do največ 360 minut dela, dodaten čas se zaračunava, zagon in pregled delovanja, poučevanje kupca o pravilni uporabi in vzdrževanju.

Ne vključuje dimne cevi za povezavo na dimnik, izvrtine in preboje, zidarska dela in predelave.

Zahtevni vnosi in posebnosti so predmet dogovora z izvajalcem.

Odoo - Sample 1 for three columns
Montaža peči na drva
Odoo - Sample 1 for three columns
Montaža štedilnika na drva
Odoo - Sample 1 for three columns
Montaža vložka na drva
Odoo - Sample 1 for three columns
Montaža kotla na drva

AmbiComfort Brezskrbna Montaža Kamin Pelete

Paket storitev za profesionalno montažo kaminskih peči, štedilnikov in kaminov na pelete, ki vključuje dostavo na dom kupca, vnos, namestitev in priklop na že obstoječi dimnik, do največ 180 minut dela, dodaten čas se zaračunava, zagon, regulacija obratovalnih parametrov in pregled delovanja, poučevanje kupca o pravilni uporabi in vzdrževanju.

Ne vključuje dimne cevi za povezavo na dimnik, izvrtine in preboje, zidarska dela in predelave.

Zahtevni vnosi in posebnosti so predmet dogovora z izvajalcem.

AmbiComfort Brezskrbna Montaža Kamin Pelete Plus

Paket storitev za profesionalno montažo kaminskih peči in kaminov na pelete s cevnim razvodom toplega zraka, ki vključuje dostavo na dom kupca, vnos, namestitev in priklop na že obstoječi dimnik, do največ 240 minut dela, dodaten čas se zaračunava, zagon, regulacija obratovalnih parametrov in pregled delovanja, poučevanje kupca o pravilni uporabi in vzdrževanju.

Ne vključuje dimne cevi za povezavo na dimnik, izvrtine in preboje, zidarska dela in predelave.

Zahtevni vnosi in posebnosti so predmet dogovora z izvajalcem.

AmbiComfort Brezskrbna Montaža Termo Kamin Pelete

Paket storitev za profesionalno montažo vodnih kaminskih peči in termo kaminov na pelete, ki vključuje dostavo na dom kupca, vnos, namestitev in priklop na že obstoječi dimnik, priklop na vodne priključke oddaljene največ 80 cm, do največ 300 minut dela, dodaten čas se zaračunava, zagon, regulacija obratovalnih parametrov in pregled delovanja, poučevanje kupca o pravilni uporabi in vzdrževanju.

Ne vključuje dimne cevi za povezavo na dimnik, izvrtine in preboje, zidarska dela in predelave.

Zahtevni vnosi in posebnosti so predmet dogovora z izvajalcem.

AmbiComfort Brezskrbna Montaža Kamin Pelete Plus

Paket storitev za profesionalno montažo vodnih kaminskih peči in termo kaminov na pelete, ki vključuje dostavo na dom kupca, vnos, namestitev in priklop na že obstoječi dimnik, priklop na vodne priključke oddaljene največ 80 cm, do največ 360 minut dela, dodaten čas se zaračunava, zagon, regulacija obratovalnih parametrov in pregled delovanja, poučevanje kupca o pravilni uporabi in vzdrževanju.

Ne vključuje dimne cevi za povezavo na dimnik, izvrtine in preboje, zidarska dela in predelave.

Zahtevni vnosi in posebnosti so predmet dogovora z izvajalcem.

Odoo - Sample 1 for three columns
Montaža peči na pelete
Odoo - Sample 1 for three columns
Montaža termopeči na pelete
Odoo - Sample 1 for three columns
Montaža vložka na pelete
Odoo - Sample 1 for three columns
Montaža kotla na pelete
Odoo - Sample 1 for three columns

Pregled dimnika

Pred vsako montažo je nujno pregledati stanje dimnika, kateri mora biti čist, ustrezno velik in mora zagotavljati pravilen vlek.

Dimnik mora biti izdelan v skladu s tehničimi pogoji ogrevalne naprave in spoštovati veljavno zakonodajo, namreč poleg pravilnega delovanja je potrebno upoštevati vse varnostne predpise.

Dimnik je potrebno pregledovati vsako leto.

Odoo - Sample 2 for three columns

Sanacija in izdelava dimnikov

Na osnovi predhodnega pregleda je morda potreba sanirati obstoječi dimnik. Najhitrejši način sanacije je izveden z uporabo toge ali pregibne cevi iz nerjavečega jekla.

V kolikor ni na voljo dimnika, na katerega bi želeli priklopiti peč, se opravi ogled, prishluhne potrebam in nato izdela in montira dimnik.

Ponujamo samo kovinske dimnike.

AmbiComfort Brezskrbna Montaža Klima Enota

Paket storitev za profesionalno montažo enojnih klima naprav, ki vključuje preboj-prevrtanje do 40cm debelega zidu, do 5m povezave med notranjo in zunanjo enoto s predizoliranimi bakrenimi cevmi, električno kabelsko povezavo med enotama, priklop na obstoječo električno napeljavo v bližini klima naprave, montažo notranje in zunanje enote do višine 1,5m od tal, nadometno montažo inštalacij v okrasni, zaobljeni PVC kanal, nosilce zunanje enote, odvod kondenzne vode iz notranje in zunanje enote na osnovi prostega padca, v žleb ali odtok vnotranjosti vakumiranje sistema, tehnični zagon, poskusno delovanje in svetovanje o pravilni uporabi.

AmbiComfort Brezskrbna Montaža Toplotna Monoblok

Profesionalna montaža toplotne črpalke v izvedbi monoblok, ki zajema 1 x preboj zidu do debeline 40 cm, priklop vodenega dela ogrevanja na zunanjo enoto do 3 m, elektro priključek oddaljen do 4 m, postavitev zunanje enote na predpripravljen podstavek, tehnični zagon, poskusno delovanje in svetovanje o pravilni uporabi, do največ 360 minut dela.

Ne vključuje zidarska dela in predelave, instalacijski material.

AmbiComfort Brezskrbna Montaža Toplotna Split

Profesionalna montaža toplotne črpalke v izvedbi monoblok, ki zajema 1 x preboj zidu do debeline 40 cm, priklop plinskega dela do 3 m, priklop vodenega dela ogrevanja na sistem oddaljen do 80 cm, elektro priključek oddaljen do 4 m, postavitev zunanje enote na predpripravljen podstavek, tehnični zagon, poskusno delovanje in svetovanje o pravilni uporabi, do največ 360 minut dela.

Ne vključuje zidarska dela in predelave, instalacijski material.

AmbiComfort Izhod na teren

Vračanje na kraj dostave ali namestitve zaradi neustreznih pogojev, za katere je odgovorna stranka, zaradi nenapovedane odstotnosti stranke, oziroma delo ni bilo možno dokončati zaradi okoliščin vezanih na stranko se zaračunava.