AmbiComfort - AmbiTim d.o.o. AmbiComfort

Poenostavljen postopek za pridobitev subvencije

Nov način za oddajo vlog na Eko sklad

27 junij 2019 2022-05-18 Novice 0 comment
Eko sklad dodeluje kredite in subvencije potrošnikom, ki se odločijo za okolju prijazen ogrevalni sistem. Z javnim pozivom 74SUB-OB19 je možno pridobiti subvencijo še preposteje.

Z dnem 7. junij 2019 je stopil v veljavo javni poziv 74SUB-OB19, ki predvideva nekoliko drugačen postopek za pridobitev nepovratnih finančnih sredstev. Vse vloge, ki so bile oddane po navedenem datumu, bodo obravnavane po novem pozivu.

Nov način oddaje vlog je bistveno poenostavljen. Nov javni poziv zahteva oddajo vloge samo enkrat po zaključku del skupaj z zaključno dokumentacijo. To pomeni, da je potrebno izvesti naložbo pred oddajo vloge. Potrošniku bo vročena le odločba in takoj za tem tudi izplačilo, ki se izvede v približno 60 dneh.

Po novem javnem pozivu 74SUB-OB19 potrošniku v vlogi ni potrebno dokazovati gradbenega dovoljenja, kot tudi ni potreba prilagati dodatnih soglasij lastnikov. Potrošnik jamči, da so zadeve urejene, z izjavo o legalnosti in namembnosti stavbe. S tem se zavezuje, da v tej izjavi odgovarja kazensko in materialno. Eko sklad bo lahko izvajal naključne preglede.

Več informacij o javnem pozivu 74SUB-OB19 Eko sklad za toplotne črpalke.

Share this on