AmbiComfort - AmbiTim d.o.o. AmbiComfort

Priprava na novo kurilno sezono

Čas za pregled in nabavo energenta

03 september 2018 2022-05-18 Ideje in tehnologija 0 comment
Kljub temu, da so dnevi še vedno topli, je september čas, da se prične pripravljati na novo kurilno sezono. Opraviti je potreba pregled ogrevalnega sistema in poskrbeti za nakup energenta, naj bo to kurilno olje, peleti, drva ali utekočinjen naftni plin.

Po kurilni sezoni ali pred njo je priporočljivo poklicati serviserja ogrevalnega sistema in dimnikarja. Pregledati in pripraviti je treba delovanje kotla, gorilnika, peči in vse povezane sisteme.

Iz kurilnice je potrebno ostraniti vse gorljive materiale in razne predmete, ki vanjo ne spadajo. Dobro je očistiti prostor, odprtine in rešetke, ki zagotavljajo dovod svežega zraka za izgorevanje.

Tisti, ki se počutijo dovolj spretni, lahko preverijo delovanje toplotnih črpalk in ventilov. Razstezna posoda je pomemben varnostni element, katerega ustreznost lahko preverimo s trkanjem po obodu. Če doni votlo je verjetno v dobrem stanju, medtem, ko če je slišati, da je polna vode, in če na ventilu priteče voda, jo je potrebno zamenjati. Če se zdi, da je polna vode, ampak na ventilu ne priteče voda, jo je potrebno napolniti z zrakom.


Pregled dimnikarja

Pogostost izvajanja dimnikarskih storitev v kurilni sezoni je predpisana. Vse naprave je treba pregledati enkrat na leto, pogostost čiščenja pa je pri malih kurilnih napravah (z močjo do 50 kW, ki so običajne v gospodinjstvih) odvisna od vrste goriva. Peči na trdna goriva je treba čistiti štirikrat v sezoni, na biomaso dvakrat, na tekoče in plinasto gorivo enkrat, pri slednjih je treba tudi enkrat v sezoni izvesti meritve dimnih plinov.

Share this on