AmbiComfort - AmbiTim d.o.o. AmbiComfort

Pomen tehničnih izrazov klimatskih naprav

Razlaga tehničnih kratic

20 marec 2020 2022-05-18 Ideje in tehnologija 0 comment
Kupuješ klimo in ne več kaj tehnične kratice pomenijo? Razumevanje tehničnih podatkov je pomembno pri izbiri prave klimatske naprave.

Marskido sprašuje po inverter klimi, ker se želi tudi ogrevati s klimatsko napravo. Inverter seveda nima nobene veze z gretjem. Poznati nekaj osnovnih pojmov vam bo prišlo marsikdaj prav.


Tehnologija inverter in delovanje On-off

Razlika med invertersko tehnologijo in delovanjem "on-off" je v načinu delovanja kompresorja. Klime z invertersko tehnologijo prilagajajo moč in hitrost ventilatorja potrebam hlajenja ali gretja. Klime on-off delujejo na polno dokler je potreba po gretju ali hlajenju nakar se izklopijo in ostanejo v stanju pripravljenosti, ko bo potrebno ponovno greti ali hladiti. Prednost inverterja je razvidna predvsem takrat, ko je prostor že klimatiziran in klima mora ohranjati temperaturo. Ko klime delujejo na polno, ni razlike v porabi elektrike med varianto inverter in on-off. Na tržišču prevladujejo klime z invertersko tehnologijo.


Moč

Moč je delo, ki ga klima opravi v enoti časa. Izražena je v kilovatih (kW). Pri tem ločimo nazivno, največjo - maksimalno in najmanjšo - minimalno moč. Nazivna moč opisuje moč, za katero je klimatska naprava zasnovana.

Vhodna moč, izražena v kW, je moč, ki jo klimatska naprava potrebuje za delovanje. Ta je pomembna za izračun količine porabljene električne moči.

Hladilna moč, izražena v kW, je hladilna zmogljivost, kar pomeni količina toplote, ki jo klimatska naprava odvzame prostoru, v katerem deluje.

Grelna moč, izražena v kW, je ogrevalna zmogljivost, kar pomeni količina toplote, ki jo klimatska odda v prostor takrat, ko deluje kot toplotna črpalka zrak/zrak.


Poraba električne energije

Poraba električne energije je izražena v kWh. Predstavlja vrednost celotne količine energije, ki jo klimatska naprava z določeno nazivno vhodno močjo porabi za delovanje v določenem času. Na podlagi te vrednosti je možno izračunati okvirni strošek električne energije.


Letna poraba električne energije

Letna poraba elekrične energije pomeni skupna poraba električne energije, ki je potrebna za izpolnitev referenčne letne potrebe po hlajenju, kar pomeni 350 ur hlajenja in 2.100 ur za ogrevanje. Izržena je v kilovatni uri za eno leto kWh/a (a=annum, iz latinščine leto).


Energetska učinkovitost

Razmerje, stopnja oz. koeficient energetske učinkovitosti izraža odnos med dvema količinama, na primer močjo (W/W) ali porabo električne energije (kWh/kWh). Energetska učinkovitost klimatskih naprav se določi na osnovi meritev in izračunov, ki so enaki za vse proizvajalce.


Razmerje energetske učinkovitosti (EER in COP)

Nazivno razmerje energetske učinkovitosti je razmerje med nazivno močjo hlajenja klimatske naprave (W ali kW) in njeno vhodno močjo (W ali kW) pri standardnih nazivnih pogojih. Nazivni pogoji se nanašajo na določene temperaturne pogoje; pri hlajenju sta to na primer notranja temperatura zraka +27°C in zunanja temperatura +35°C.


Razmerje sezonske energetske učinkovitosti

Razmerje sezonske energetske učinkovitosti je splošno razmerje med referenčno letno potrebo po hlajenju/ogrevanju v kilovatnih urah (kWh) in letno porabo električne energije za hlajenje/ogrevanje v kilovatnih urah (kWh). Ta koeficient učinkovitosti se uporablja pri deljenih (split) klimatskih napravah.

Našteti kazalniki upoštevajo pogoje referenčne zasnove in ure delovanja v ustreznem načinu delovanja ter podajajo realnejšo vrednost energetske učinkovitosti v primerjavi z razmerjem energetske učinkovitosti (EER/COP). Meritve se nanašajo na učinkovitost celotnega sistema v enem letu ob različnih temperaturnih pogojih in profilnih obremenitvah, ki so enake za vse proizvajalce.


SEER

Sezonsko razmerje energetske učinkovitosti (SEER) za hlajenje je akronim angleške besedne zveze "seasonal energy efficiency ratio".

Referenčna letna potreba po hlajenju (kWh) : Letna poraba električne energije za hlajenje (kWh) = SEER (kWh/kWh).


SCOP

Koeficient učinkovitosti sezonskega za ogrevanje (SCOP) je akronim angleške besedne zveze "seasonal coefficient of efficiency".

Referenčna letna potreba po ogrevanju (kWh) : Letna poraba električne energije za ogrevanje (kWh) = SCOP (kWh/kWh).


Raven zvočne moči

Raven zvočne moči za klimatske naprave, ki je dovoljena za končne uporabnike, predstavlja skupno energijo zvoka, ki jo klimatska naprava odda v okolico in se meri pri standardnih nazivnih pogojih za hlajenje/ogrevanje. Zvočna moč ni odvisna od oddaljenosti poslušalca od vira zvoka. Enota ravni zvočne moči je decibel (dB) po lestvici A (dBA).


Razred energetske učinkovitosti

Namen razreda energetske učinkovitosti je na čim enostavnejši način predstaviti kakovost klimatske naprave glede na njeno energetsko učinkovitost.

Kompaktnih klimatskih naprav brez inverterske tehnologije in split (deljenih) klimatskih naprav z invertersko tehnologijo ne moremo neposredno primerjati, ker se poraba električne energije meri pod različnimi pogoji. Razredi energetske učinkovitosti za kompaktne klimatske naprave so določeni na podlagi razmerja energetske učinkovitosti EER/COP, razredi energetske učinkovitosti za split klimatske naprave pa so določeni na podlagi sezonskega razmerja energetske učinkovitosti SEER/SCOP.

Share this on