AmbiComfort - AmbiTim d.o.o. AmbiComfort

Energetska učinkovitost hiše

Kako energetsko potratna je vaša hiša?

08 oktober 2018 2022-05-18 Ideje in tehnologija 0 comment
Koliko peletov, kurilnega olja, drv naročiti, da bo zaloga zadostovala skozi vso kurilno sezono? Nimamo vpliva na dejansko dolžino grelne sezone, vsekakor energetska vrednost kurjave je znana. Nenazadnje lahko vplivamo na sistem ogrevanja in toplotne lastnosti objekta.

Energijsko število ogrevanja je podatek, ki pove, kako potraten je objekt. Na osnovi zgodovine porabe energenta je možno na enostaven način pridobiti energetsko učinkovitost stavbe.

Energijsko število ogrevanja izračunamo tako, da porabljeno gorivo pretvorimo v kWh in ga delimo s površino ogrevanih prostorov izraženih v m2.

Kurilne vrednosti tipskih goriv, ki jih uporabljamo v gospodinjstvih:

Kurilno olje10,0 kWh / liter
Lesni peleti4,9 kWh / kg
Suha drva2.410 kWh / pm
Lesni sekanci650 kWh / nm
Utekočinjen naftni plin7,0 kWh / liter
Zemeljski plin9,5 kWh / m3

Kot primer bomo izračunali energijsko število ogrevanja enodružinske hiše z 180 m2 ogrevalne površine, za katero se porabi 2.000 litro kurilnega olja na kurilno sezono:

2.000 litrov x 10,0 kWh/liter = 20.000 kWh / 180 m2 = 111 kWh/m2

Takšna hiša se uvršča med potratne stavbe.

Razred energijske učinkovitostiEnergijsko število ogrevanjaOpis energijske učinkovitosti
A10 - 15pasivna
B25 - 35dobro učinkovita
C35 - 60zadostno učinkovita
D60 - 105nezadostno učinkovita
E105 - 150potratna
F150 - 210zelo potratna
Gnad 210izjemno potratna

Najcenejši ukrep je znižanje temperature v prostorih. Vsaka stopinja nad 20°C pomeni povečati porabo goriva za 6%. Seveda v hiši ne zme biti mraza, ampak je smiselno biti oblečeni letnemu času primerno.

Prostore je treba zračiti na pravilni način. To dosežemo s kratkotrjanim prepihom.

Za potrebe tople sanitarne vode 4 članske družine je potreba približno 500 litrov kurilnega olja na leto. Z varčnim tuširanjem in pametno uporabo tople sanitarne vode lahko zmanjšamo porabo energenta.

Največje prihranke pri porabi energenta dosežemo s sanacijo ovoja stavbe, kar pomeni izolacija fasade in strehe ter vgradnjo učinkovitega stavbnega pohištva, in z zamenjavo obstoječe peči z novim učinkovitejšim sistemom za pripravo toplote.

Share this on